Zřizovatel

Zřizovatel: Městská část Praha 3
Registrace: 1292613, 9880838
Druh služby: domov pro seniory, odlehčovací služby
Bankovní spojení: 12666379 kód banky: 0800
IČ: 65990641
IČZ: 3242000
www.praha3.cz

Oznámení pověřence

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.,
Pod lipami 2570/44, IČO: 65990641
tel.: 284 823 822

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

CONESTO CONSULT s.r.o., dpo@conestoconsult.cz, tel.: 703 144 37

Ředitelka obou zařízení


Mgr. Alena Siegelová
tel.: 284 823 822
siegelova@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Asistentka ředitelky
Vyřizování plateb klientů

Mgr. Linda Krátká
tel.: 284 823 822
kratka@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Habrová 2654/2

Oznámení

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), podáváme informace o zdravotním stavu klientů pouze osobně rodinným příslušníkům.

Manager ZSS
a personální agendy

Mgr. Simona Pátková
tel.: 284 811 148
mobil: 770 171 527
patkova@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Metodik PSS

Korina Podehradská

mobil: 770 171 537
metodik@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Ergoterapeut

Bc. Barbora Hlavatá

mobil: 608 714 112
ergoterapie@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Technicko hospodářský pracovník


Tomáš Zikl
mobil: 770 171 528
zikl@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Sociální pracovnice

Eva Malá, DiS.
tel.: 284 829 871
mobil: 770 171 538
mala@domovpraha3.cz

kancelář: Pod lipami 2570/44

Rehabilitace aktivizace

Bc. Petra Gabriel Lojdová
tel.: 284 810 143 linka 21
mobil: 770 171 536
rehabilitace@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Nutriční asistentka

Andrea Vaňhová

mobil: 776 868 584
vanhova@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Ekonom, pokladník
(od 1. 1. 2019)


Radana Vášová
mobil: 773 786 341
vasova@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Sociální pracovnice

Mgr. Lenka Krylová
tel.: 284 829 871
mobil: 604 820 048
krylova@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Sesterna I. a II. patro

 

tel.: 284 810 143
mobil: 770 171 525

kancelář: Habrová 2654/2

Hospodářka

Markéta Vrzalová

mobil: 770 195 114
vrzalova@domovpraha3.cz

kancelář: Habrová 2654/2

Pod lipami
2570/44

Oznámení

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), podáváme informace o zdravotním stavu klientů pouze osobně rodinným příslušníkům.

Manager ZSS
a personální agendy


Mgr. Helena Fišerová
mobil: 770 171 535
fiserova@domovpraha3.cz

kancelář: Pod lipami 2570/44

Fyzioterapeutka

Bc. Karin Adámková
tel.: 284 829 872
mobil: 770 171 526
adamkova@domovpraha3.cz

kancelář: Pod lipami 2570/44

Sociální pracovnice

Eva Malá, DiS.
tel.: 284 829 872
mobil: 770 171 538
mala@domovpraha3.cz

kancelář: Pod lipami 2570/44

Zdravotní sestry
a pečovatelky

 

tel.: 284 826 720
mobil: 770 171 526

kancelář: Pod lipami 2570/44

DOMOV PRO SENIORY

Habrová 2654/2
130 00 Praha 3
tel.: 284 811 148

DOMOV PRO SENIORY A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Pod lipami 2570/44
130 00 Praha 3
tel.: 284 826 720

Jak se k nám dostanete?

Autobusem:

na zastávku Spojovací: 
109, 146, 177, 182, 183, 195, 239

na zastávku Habrová: 
124 

Tramvají:

na zastávku Spojovací:
1, 9, 11

Metrem: 

na stanici Želivského a poté autobusem na konečnou (zastávka Habrová)

na zastávku Habrová: 
124