Naše služby

 

Základní činnosti OŠD

ubytování (poskytnutí bydlení)
poskytnutí stravy
dopomoc s hygienou
sociální poradenství
 základní zdravotní péče
spolupráce s lékaři
podpora soběstačnosti
rehabilitace, fyzioterapie a aktivizace

Zpoplatněné doplňkové služby
kadeřnické služby
pedikérské služby
dovoz a odvoz k lékaři
nákup
zprostředkované asistenční služby

 

Ergoterapie

Ergoterapie je profese, která se snaží pomocí smysluplné činnosti, zlepšovat či udržovat funkční úroveň klienta.

V rámci individuálních terapií se s klienty zaměřujeme na udržení funkce horních končetin, trénujeme jemnou motoriku, posilujeme horní končetiny, zlepšujeme koordinaci pohybů, usilujeme o udržení či zvyšování rozsahu pohybů. Cílem je udržet co nejdéle soběstačnost našich klientů, s využitím adaptační strategie či kompenzační pomůcky.

Skupinové cvičení je zaměřené na trénování paměti, pozornosti, myšlení a dalších kognitivních funkcí. Podporujeme komunikaci a sociální interakce.

Ergoterapeut také dbá na bezbariérovost a bezpečnost prostředí klientů a na prevenci pádů.

 

Fyzioterapie

Skupinová cvičení
Skupinové cvičení je zaměřené na rozvoj fyzické kondice, načerpání nové energie a udržení vitality.
Skupinovým cvičením podporujeme vzájemnou spolupráci, respektování se a důležitým aspektem je podpora duševního zdraví.
Cílem skupinového cvičení je pohyb bez bolesti zábavnou formou.

Individuální cvičení
Pomáháme klientům jejichž pohybová funkce byla ovlivněna stárnutím, zraněním, či onemocněním.
Dle aktuálního stavu klienta rozhodujeme o rehabilitačních technikách a postupech.
Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti, udržení kondice a důležitým cílem je i udržení psychické pohody.

 

Aktivizace

trénování paměti
felinoterapie
canisterapie
reminiscence
kreativní techniky
společenské hry
besedy (křeslo pro hosta)
koncerty
výlety
společenská kavárna

Skupinové aktivizace pomáhají užitečně vyplnit volný čas a navázat kontakt mezi sebou. Senioři pracují v několika skupinkách, kde nikdy nechybí dobrá nálada a hudba. Věnují se malování, modelování z různých materiálů, práci s přírodninami, drátkování, vyšívání, zahradničení a výrobě velikonoční a vánoční výzdoby. Svými výrobky si pak klienti zkrášlují prostředí ošetřovatelského domova.

Programy pro naše klienty

 

Ergoterapie

Pravidelný program
Denně – individuální terapie
Čtvrtek 14 – 15:30 Kognitivní trénink

 

Fyzioterapie

Pravidelný program
Denně – individuální terapie
Pondělí 9:30 – 10:15 Kondiční skupinové cvičení
Čtvrtek 9:30 – 10:15 Kondiční skupinové cvičení

 

Aktivizace

Pravidelný program
Pondělí 14 – 15:30 Trénování paměti
Úterý 14 – 15:30 Jazykověda
Středa 9:30 – 11 Kreativní dílna
              14 – 15:30 Vzpomínková kavárna
Pátek 9:30 – 11 Kinokavárna