Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Canisterapie u nás Domově

Od roku 2019 do Ošetřovatelského domova pravidelně dochází kamarádská a elegantní labradorka Tessie, kterou doprovází její panička Veronika Kuči. Tessie složila canisteraputické zkoušky a v rámci terapie působí jako podpora pro aktivizaci, motivaci a rozvoj jak dětí, tak seniorů.

CanisterapieCanisterapii se věnují od roku 2017, kdy začínaly v dobrovolnickém centru Motol, kam pravidelně docházely do Centra následné péče. Dodnes se zde, i když nepravidelně, účastní Psích dnů. V Motole prošly zaškolením jak teoretickým, tak i praktickým. Veronika Kuči je profesí učitelka v mateřské školce. Právě s dětmi od 2 do 6 let provádí canisterapii nejčastěji. V minulosti docházela také do dětského domova, kde se s Tessie věnovala dětem s mentální retardací a jinými problémy. V mateřských školkách se věnuje programu prevence proti kousnutí psem. Za zmínku jistě stojí, že se Tessie účastnila premiéry promítání filmu Psí poslání 2, kam byla spolu s Veronikou pozvána jako VIP host.

Skupinové canisterapii se Tessie věnuje právě u nás a je určena pro maximální počet 15 klientů. V běžném režimu probíhá canisterapie jednou za 6 týdnů. Během canisterapie jsou používány různé aportovací míčky, hadříky, destičky na jejichž základě Tessie plní různé úkoly. Každé setkání je tématicky uzpůsobeno a během tohoto setkání se používá široká škála předmětů pro aktivizaci. Klienti se mohou Tessie dotýkat, dávat jí pokyny, které jim velmi ráda plní. Klienti ji pak následně mohou odměnit buď psím pamlskem, anebo pohlazením.Canistrapie Účelem canisterapie je zprostředkovat kontakt s tímto pejskem a umožnit klientům, aby poznali, co vše je Tessie ochotná a schopná pro ně – s psí radostí – vykonat. Klienti rozvíjí nejenom jemnou motoriku prstů, ale také trénují a udržují kognitivní dovednosti.

Tessie také navštěvuje naše klienty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou opustit svůj pokoj. V tomto případě se Tessie s klienty pouze pomazlí a přijme od nich pamlsek.

+420 284 823 822

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.