Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je jen 75 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky od pondělí do pátku v době 8:30-11:30.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz

Domov v Habrové ulici a Domov v ulici Pod lipami budou opět pro návštěvy otevřeny

Vážené rodiny a blízcí našich klientů,
s radostí Vám oznamuji, že Domov V Habrové ulici bude od 9.3. 2021 opět pro návštěvy otevřen, Domov v ulici Pod lipami, pak od 15.3. 2021.


Dovolte zároveň, abych Vám předala aktuální informace ohledně režimu návštěv. Dokument, ve kterém se dozvíte vše potřebné naleznete zde.

Zároveň bych Vám chtěla poděkovat za zodpovědnost, s jakou přistupujete k jednotlivým opatřením a za jejich dodržování. Situace ohledně šíření koronaviru není dobrá, proto mi velice záleží na tom, abychom se všichni chovali co nejzodpovědněji a ochránili tak naše nejbližší, naše klienty.

Dle usnesení vlády 216 bychom všichni měli omezit kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti a zdržovat se v místě trvalého pobytu (bydliště) pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které pečujeme. Prosíme o respektování usnesení vlády, zároveň upozorňuji, že není naší povinností vystavit potvrzení o zajištění nezbytných potřeb a zabezpečení nutné péče v případě Vašeho příjezdu z jiného okresu. Smyslem nařízení je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Přes všechna krizová opatření se můžeme těšit na návrat ke společenskému životu, alespoň uvnitř Domova a to díky přeočkování většiny našich klientů.

S přáním krásných jarních dní,
Petra Gabriel Lojdová
V Praze 5.3. 2021

Publikováno: 5.3.2021


Všechny články


Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.