Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Dary klientům

Vážení dárci a přátelé domova

Velké poděkování skupině Lady bikers Prague za sponzorský dar – pianino, které využijí naši senioři v Habrové k poslechu při společenských akcích a mají také možnost si na něj zahrát.

Moc děkujeme také Farní charitě Praha 3 za poskytnutí finančního daru v hodnotě 4. 000 Kč, který bude sloužit k zakoupení pianina do Budovy od Lipami.

Velké poděkování Nikol Homolové za zapojení Ošetřovatelského domova do projektu Radost pro seniory, který již třetím rokem pomohl našim seniorům splnit jejich vánoční přání. Velký dík patří také všem lidem, kteří se do projektu zapojili.

K vybavení společných prostor s radostí přijmeme starý dobový nábytek, knihovny, obrázky, obrazy, dekorace, předměty dříve používané.
Rádi bychom zpříjemnili klientům pobyt na zahradě. Za tímto účelem udělá všem radost bezpečný, pohodlný nejlépe dřevěný zahradní nábytek.
Pro zkvalitnění života v našem domově jsou nezbytné různé polohovací pomůcky, kvalitní elektricky nastavitelná lůžka, ergonomické pomůcky a potřeby k vybavení pokojů, pomůcky a potřeby k rozvoji volnočasových aktivit.
S radostí a vděčností od vás přijmeme dary věcné i finanční. Prosím kontaktujte nás na uvedených kontaktech.

Poděkování

Velmi děkujeme spolku ,,Stáří s aktivní tváří“ a zvlášť paní magistře Báře Hornychové za pravidelné organizování výletů pro naše klienty. Klienti jsou nadšeni, že mohou vyjít ven, spoustu toho zažít a mít se na co těšit. Děkujeme

Trénovací přístroj Motomed

Trénovací přístroj MotomedZřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.