Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Beseda s profesorem MUDr. Janem Pirkem, DrSc

Dnes přišel besedovat s našimi klienty významný český kardiochirurg, senátor a také Žižkovák pan profesor Jan Pirk. Povídali jsme si o práci, o životě a zavzpomínali jsme i na starý Žižkov. Děkujeme panu profesorovi za jeho milou návštěvu, všichni jsme si to neskutečně užili a už teď se těšíme na příště.


Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.