Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Historie

5. ledna 2021 oslavil Domov pro seniory v Habrové 20 let svojí existence!

Ošetřovatelský domov Praha 3 nejdříve zahájil svoji činnost 12. července 1993 v budově, která se nachází v ulici Pod lipami a dříve sloužila, jako jesle, zařízení pro nejmenší děti. Tehdy byl ještě součástí Pečovatelské služby Praha 3, se sídlem v Roháčově ulici, až 1. ledna 1997 začal Ošetřovatelský domov fungovat samostatně. Od samého začátku svojí existence poskytuje odlehčovací službu pro seniory a občany zdravotně postižené z Prahy 3.

Provoz druhého pracoviště sloužícího k poskytování služby stejného druhu byl zahájen 5.ledna 2001 v ulici Habrová. Ošetřovatelský domov zde vznikl rekonstrukcí zrušené mateřské školy.

Velice významným rokem pro Ošetřovatelský domov se stal rok 2007, kdy byla 10. května otevřena přístavba budovy v Habrové a tím bylo docíleno navýšení kapacity lůžek. Dne 21. prosince pak byl vydán Městskou částí Praha 3 dodatek č.1 Zřizovací listiny, který oznamuje registraci nové sociální služby v Habrové, Domov pro seniory.

V současné době poskytuje Ošetřovatelský domov sociální službu Domov pro seniory v budově v Habrové, kde je 70 lůžek a v budově Pod lipami, kde je 17 lůžek. V budově Pod lipami je stále poskytovaná i odlehčovací služba, a to na 7 lůžkách.

Od samého začátku, až do roku 2017, byla ředitelkou Ošetřovatelského domova Zuzana Novotná.

Na krátko ji v roce 2018 vystřídala ředitelka Alena Siegelová.

Od dubna 2019 je ředitelkou Ošetřovatelského domova Petra Gabriel Lojdová.

Stejně jako Ošetřovatelský domov zahájil svoji činnost 1. ledna 2001 v budově v Habrové, tak i v tento den zahájila svoje pracovní působení v „Habrovce“ paní Sandra Andrýsková. Letos paní Sandra oslavila 20 let pracovního výročí! I po tolika letech je paní Sandra plná entuziazmu pro práci v Domově, je velice obětavá a klienti jí za to milují. Pro kolektiv je nepostradatelná pro její znalosti, zkušenosti, pracovitost, a především pro její milou povahu.

Číst celé

+420 284 823 822

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.