Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Historie

5. ledna 2021 oslavil Domov pro seniory v Habrové 20 let svojí existence!

Ošetřovatelský domov Praha 3 nejdříve zahájil svoji činnost 12. července 1993 v budově, která se nachází v ulici Pod lipami a dříve sloužila, jako jesle, zařízení pro nejmenší děti. Tehdy byl ještě součástí Pečovatelské služby Praha 3, se sídlem v Roháčově ulici, až 1. ledna 1997 začal Ošetřovatelský domov fungovat samostatně. Od samého začátku svojí existence poskytuje odlehčovací službu pro seniory a občany zdravotně postižené z Prahy 3.

Provoz druhého pracoviště sloužícího k poskytování služby stejného druhu byl zahájen 5.ledna 2001 v ulici Habrová. Ošetřovatelský domov zde vznikl rekonstrukcí zrušené mateřské školy.

Velice významným rokem pro Ošetřovatelský domov se stal rok 2007, kdy byla 10. května otevřena přístavba budovy v Habrové a tím bylo docíleno navýšení kapacity lůžek. Dne 21. prosince pak byl vydán Městskou částí Praha 3 dodatek č.1 Zřizovací listiny, který oznamuje registraci nové sociální služby v Habrové, Domov pro seniory.

V současné době poskytuje Ošetřovatelský domov sociální službu Domov pro seniory v budově v Habrové, kde je 70 lůžek a v budově Pod lipami, kde je 17 lůžek. V budově Pod lipami je stále poskytovaná i odlehčovací služba, a to na 7 lůžkách.

Od samého začátku, až do roku 2017, byla ředitelkou Ošetřovatelského domova Zuzana Novotná.

Na krátko ji v roce 2018 vystřídala ředitelka Alena Siegelová.

Od dubna 2019 je ředitelkou Ošetřovatelského domova Petra Gabriel Lojdová.

Stejně jako Ošetřovatelský domov zahájil svoji činnost 1. ledna 2001 v budově v Habrové, tak i v tento den zahájila svoje pracovní působení v „Habrovce“ paní Sandra Andrýsková. Letos paní Sandra oslavila 20 let pracovního výročí! I po tolika letech je paní Sandra plná entuziazmu pro práci v Domově, je velice obětavá a klienti jí za to milují. Pro kolektiv je nepostradatelná pro její znalosti, zkušenosti, pracovitost, a především pro její milou povahu.

Číst celé>>Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.