Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Poskytované služby

 • ubytování (poskytnutí bydlení)
 • poskytnutí stravy
 • dopomoc s hygienou
 • sociální poradenství
 • základní zdravotní péče
 • spolupráce s lékaři
 • podpora soběstačnosti
 • rehabilitace, fyzioterapie a aktivizace
 • paliativní péče

Programy služeb - Habrová

Programy služeb - Pod Lipami


 

Ergoterapie

Ergoterapie je profese, která se snaží pomocí smysluplné činnosti, zlepšovat či udržovat funkční úroveň klienta.

V rámci individuálních terapií se s klienty zaměřujeme na udržení funkce horních končetin, trénujeme jemnou motoriku, posilujeme horní končetiny, zlepšujeme koordinaci pohybů, usilujeme o udržení či zvyšování rozsahu pohybů. Cílem je udržet co nejdéle soběstačnost našich klientů, s využitím adaptační strategie či kompenzační pomůcky.

Skupinové cvičení je zaměřené na trénování paměti, pozornosti, myšlení a dalších kognitivních funkcí. Podporujeme komunikaci a sociální interakce.

Ergoterapeut také dbá na bezbariérovost a bezpečnost prostředí klientů a na prevenci pádů.

 

Fyzioterapie

Skupinová cvičení

Skupinové cvičení je zaměřené na rozvoj fyzické kondice, načerpání nové energie a udržení vitality.

Skupinovým cvičením podporujeme vzájemnou spolupráci, respektování se a důležitým aspektem je podpora duševního zdraví.

Cílem skupinového cvičení je pohyb bez bolesti zábavnou formou.

Individuální cvičení

Pomáháme klientům jejichž pohybová funkce byla ovlivněna stárnutím, zraněním, či onemocněním.

Dle aktuálního stavu klienta rozhodujeme o rehabilitačních technikách a postupech.

Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti, udržení kondice a důležitým cílem je i udržení psychické pohody.

 

Aktivizace

 • trénování paměti
 • felinoterapie
 • canisterapie
 • reminiscence
 • kreativní techniky
 • společenské hry
 • besedy (křeslo pro hosta)
 • koncerty
 • výlety
 • společenská kavárna

Skupinové aktivizace pomáhají užitečně vyplnit volný čas a navázat kontakt mezi sebou. Senioři pracují v několika skupinkách, kde nikdy nechybí dobrá nálada a hudba. Věnují se malování, modelování z různých materiálů, práci s přírodninami, drátkování, vyšívání, zahradničení a výrobě velikonoční a vánoční výzdoby. Svými výrobky si pak klienti zkrášlují prostředí ošetřovatelského domova.Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.