Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Poskytované služby

 1. ubytování (poskytnutí bydlení)
 2. poskytnutí stravy
 3. dopomoc s hygienou
 4. sociální poradenství
 5. základní zdravotní péče
 6. spolupráce s lékaři
 7. podpora soběstačnosti
 8. rehabilitace, fyzioterapie a aktivizace
 9. paliativní péče

Ergoterapie

Ergoterapie je profese, která se snaží pomocí smysluplné činnosti, zlepšovat či udržovat funkční úroveň klienta.

V rámci individuálních terapií se s klienty zaměřujeme na udržení funkce horních končetin, trénujeme jemnou motoriku, posilujeme horní končetiny, zlepšujeme koordinaci pohybů, usilujeme o udržení či zvyšování rozsahu pohybů. Cílem je udržet co nejdéle soběstačnost našich klientů, s využitím adaptační strategie či kompenzační pomůcky.

Skupinové cvičení je zaměřené na trénování paměti, pozornosti, myšlení a dalších kognitivních funkcí. Podporujeme komunikaci a sociální interakce.

Ergoterapeut také dbá na bezbariérovost a bezpečnost prostředí klientů a na prevenci pádů.

Fyzioterapie

Skupinová cvičení

Skupinové cvičení je zaměřené na rozvoj fyzické kondice, načerpání nové energie a udržení vitality.

Skupinovým cvičením podporujeme vzájemnou spolupráci, respektování se a důležitým aspektem je podpora duševního zdraví.

Cílem skupinového cvičení je pohyb bez bolesti zábavnou formou.

Individuální cvičení

Pomáháme klientům jejichž pohybová funkce byla ovlivněna stárnutím, zraněním, či onemocněním.

Dle aktuálního stavu klienta rozhodujeme o rehabilitačních technikách a postupech.

Cílem individuálního cvičení je obnova svalové rovnováhy, odstranění bolesti, udržení kondice a důležitým cílem je i udržení psychické pohody.

Aktivizace

 • trénování paměti
 • felinoterapie
 • canisterapie
 • reminiscence
 • kreativní techniky
 • společenské hry
 • besedy (křeslo pro hosta)
 • koncerty
 • výlety
 • společenská kavárna

Skupinové aktivizace pomáhají užitečně vyplnit volný čas a navázat kontakt mezi sebou. Senioři pracují v několika skupinkách, kde nikdy nechybí dobrá nálada a hudba. Věnují se malování, modelování z různých materiálů, práci s přírodninami, drátkování, vyšívání, zahradničení a výrobě velikonoční a vánoční výzdoby. Svými výrobky si pak klienti zkrášlují prostředí ošetřovatelského domova.

+420 284 823 822

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.