Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je jen 75 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky od pondělí do pátku v době 8:30-11:30.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz

Programy služeb

Ergoterapie ( pravidelný program )
Denně   Individuální terapie
Čtvrtek 14:00 - 15:30 Kognitivní trénink
Fyzioterapie ( pravidelný program )
Denně   Individuální terapie
Pondělí 9:30 - 10:15 Kondiční skupinové cvičení
Čtvrtek 9:30 - 10:15 Kondiční skupinové cvičení
Aktivizace ( pravidelný program )
Pondělí 14:00 - 15:30  Trénování paměti
  14:00 - 15:00 Smyslová aktivizace
Úterý 9:30 - 11:00 Kreativní dílna
  14:00 - 15:30 Jazykověda - sudý týden
  14:00 - 15:30 Zpívánky - lichý týden
Středa 9:30 - 11:00 Kreativní dílna
  14:00 - 15:30 Jóga v sedě - sudý týden
  14:00 - 15:30 Tanec v sedě - lichý týden
Pátek 9:30 - 11:00 Kinokavárna


Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.