Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Základní informace

Ošetřovatelský domov Praha 3 sídlí v Praze na Žižkově. Skládá se ze dvou zařízení, tedy z Habrové 2654/2 a objektem v ulici Pod Lipami 2570/44. Nabízí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dva typy služeb:

 • Domov pro seniory
 • Odlehčovací služby

 


Habrová 2654/2

V objektu Habrová se nachází pouze služba domov pro seniory, která je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definována jako pobytová služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností, a to zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kde se poskytují tyto služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina pro službu domov pro seniory jsou:

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let

Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je MČ Praha 3, upřednostňujeme k přijetí seniory, kteří mají trvalé bydliště na Praze 3.

V našem objektu Habrová máme tuto kapacitu lůžek:

 • jednolůžkový – 11 pokojů
 • dvoulůžkový – 28 pokojů
 • třílůžkový – 1 pokoj

Celková kapacita je tedy 70 lůžek.


Pod Lipami 2570/44

V objektu Pod lipami se poskytuje služba domov pro seniory a odlehčovací služba.

Služba domov pro seniory je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definována jako pobytová služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností, a to zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehčovací služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 44 určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek nebo zajistit péči o seniora, např. pokud pečující osoba odjede na dovolenou.

Cílová skupina pro službu odlehčovací služba jsou:

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let
 • osoby se zdravotním postižením starší 50 let

Poskytované služby obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatnění práv
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odlehčovací služba je poskytována na dobu od 1 týdne až na 3 měsíce (dle §44 zák.108/2006 Sb.). Uživatelům této služby je poskytováno ubytování, strava a služby sociálně zdravotní péče. Odlehčovací služba není podmíněna trvalým bydlištěm v MČ Praha 3.

Kapacita našeho zařízení je celkem 24 míst.

Přičemž:

na službě domov pro seniory je kapacita 17 míst a poskytují se v pokojích

 • dvoulůžkový pokoj - 7 pokojů
 • jednolůžkový pokoj - 3 pokoje,

na odlehčovací službě je celkem 7 míst. Odlehčovací služby jsou poskytovány ve dvou pokojích s následující obsazeností:

třílůžkový pokoj – muži

čtyřlůžkový pokoj – ženy.

 Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.