Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Základní informace

Ošetřovatelský domov Praha 3 sídlí v Praze na Žižkově. Skládá se ze dvou zařízení, tedy z Habrové 2654/2 a objektem v ulici Pod Lipami 2570/44. Nabízí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách dva typy služeb:

 • Domov pro seniory
 • Odlehčovací služby

 


Habrová 2654/2

V objektu Habrová se nachází pouze služba domov pro seniory, která je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definována jako pobytová služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností, a to zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kde se poskytují tyto služby:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina pro službu domov pro seniory jsou:

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let

Vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je MČ Praha 3, upřednostňujeme k přijetí seniory, kteří mají trvalé bydliště na Praze 3.

V našem objektu Habrová máme tuto kapacitu lůžek:

 • jednolůžkový – 11 pokojů
 • dvoulůžkový – 28 pokojů
 • třílůžkový – 1 pokoj

Celková kapacita je tedy 70 lůžek.


Pod Lipami 2570/44

V objektu Pod lipami se poskytuje služba domov pro seniory a odlehčovací služba.

Služba domov pro seniory je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách definována jako pobytová služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností, a to zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehčovací služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 44 určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek nebo zajistit péči o seniora, např. pokud pečující osoba odjede na dovolenou.

Cílová skupina pro službu odlehčovací služba jsou:

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let
 • osoby se zdravotním postižením starší 50 let

Poskytované služby obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatnění práv
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odlehčovací služba je poskytována na dobu od 1 týdne až na 3 měsíce (dle §44 zák.108/2006 Sb.). Uživatelům této služby je poskytováno ubytování, strava a služby sociálně zdravotní péče. Odlehčovací služba není podmíněna trvalým bydlištěm v MČ Praha 3.

Kapacita našeho zařízení je celkem 24 míst.

Přičemž:

na službě domov pro seniory je kapacita 17 míst a poskytují se v pokojích

 • dvoulůžkový pokoj - 7 pokojů
 • jednolůžkový pokoj - 3 pokoje,

na odlehčovací službě je celkem 7 míst. Odlehčovací služby jsou poskytovány ve dvou pokojích s následující obsazeností:

třílůžkový pokoj – muži

čtyřlůžkový pokoj – ženy.

+420 284 823 822

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.