Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Články

Očkování klientů

Ošetřovatelský domov Praha 3 dnes 11. 1. 2021 očkoval své klienty! Minulý týden jsme veškeré naše úsilí směřovali k co nejrychlejší vakcinaci našich klientů. Dnes odborně vyškolené a připravené zdravotní sestřičky pod vedením úžasné paní doktorky zvládly oočkovat téměř všechny klienty!

Publikováno: 17. ledna 2021 0:08

+420 284 823 822

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.