Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Dobrovolnictví

Dobrovolník roku 2021

Po jedenácté rozdělovala žižkovská radnice ocenění lidem, jež ve svém volném čase pomáhají a pracují pro druhé. Letos si pro sošku anděla Vincka, patrona dobrovolnictví, přišli za naší organizaci převzít Jana Rückerová a Veronika Pulcová.

Přečíst celé (PDF) »

Poděkování patří všem úžasným dobrovolnicím.

Poděkování dobrovolnicím

Na přelomu září a října jsme spadli do druhé vlny koronavirové epidemie a již podruhé jsme začali zakoušet horké chvilky při zajišťování týmu pracovníků a zároveň zajištění nejen ochrany našim klientů, ale i rozptýlení v omezených podmínkách.

V tuto těžkou dobu se nám ozvaly čtyři dobrovolnice Jana Ruckerová, Lucka Hlaváčková, Hana Seidlová a Eva Valušiaková s nabídkou pomoci a s vyjádřením, že jsou ochotny dělat cokoli. Od tohoto okamžiku se všechny dobrovolnice staly nedílnou součástí našeho týmu. S obrovskou empatií a láskou se staraly o naše klienty a nic jim nebylo na obtíž, vždy s ochotou pomohly a byly oporou.

Velice děkujeme Janě, Lucce, Hance i Evě za podporu v této vypjaté a nelehké době, zejména za ochotu a projev lidskosti, za to, že nezištně věnovaly kus svého volného času našim klientům.

Nesmírně si Vaší pomoci vážíme a už teď se těšíme na další spolupráci.

Dobrovolnictví v OŠD Praha 3

Kdo je dobrovolník?

  • Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.
  • Člověk poskytující podporu a pomoc bez nároku na odměnu-někdy po patřičném zaškolení - buď samostatně, nebo ve spolupráci s placenými profesionály.

Historie dobrovolnictví OŠD Praha 3

Dobrovolnictví, v naší organizaci, podporujeme od roku 2015. První spolupráci jsme navázali s Farní charitou Praha 3, která našim klientům zprostředkovává především výlety a nebo kulturní akce. Tyto aktivity jsou mezi našimi klienty velmi oblíbené a vždy vítané. Uvědomujeme si ale, že tyto aktivity nejsou všem klientům dostupné. Značná část našich klientů jsou senioři, kteří tráví většinu svého dne v lůžku, anebo ve svém pokoji, jelikož jim zdravotní stav neumožňuje účastnit se aktivit. Právě proto individuální dobrovolnictví vnímáme jako jeden z klíčových prvků, kdy seniorům zprostředkováváme kontakt s vnějším prostředím, bez ohledu na jejich pohybové možnosti, v prostředí, které je jim důvěrně známé.

V rámci individuálního dobrovolnictví dlouhodobě spolupracujeme s Maltézskými rytíři a s Dobrovolnickým centrem v Praze, humanitární organizací ADRA, o. p. s.

Význam a vliv dobrovolníků v naší organizaci

Jsou to právě jedinečné vztahy, které vznikají mezi našimi dobrovolníky a klienty, jež zpříjemňují a zkvalitňují jejich každodenní život. Opakovaně jsme se přesvědčili, že naši dobrovolníci jsou ochotni nabídnout mnohem více, než je čas a ochota být k dispozici svému seniorovi. Radost přináší také nám zaměstnancům. Každý dobrovolník má pro nás velký význam a přínos.

Dobrovolníci navštěvují klienty v předem dohodnutých intervalech. Je to z toho důvodu, že akceptujeme každodenní režim našich klientů a chceme jim zajistit takovou aktivitu, se kterou mohou počítat a na kterou se mohou pravidelně těšit. Respektujeme přání a potřeby našich klientů, a proto se snažíme vybrat vhodného dobrovolníka, který by vybraná kritéria splňoval.

Společný čas bývá zpravidla vyplněn rozhovory, předčítáním z časopisu, anebo knihy, posezením u kávy, společnými vycházkami po blízkém okolí OŠD Praha 3. Dobrovolníci mohou také zajišťovat nákupy pro naše klienty.

Pomáhat je zábavaPokud se dobrovolník rozhodne pro skupinovou aktivitu, tak v tomto případě si může připravit tématický blok, ve kterém s klienty probírá dané téma. Naši klienti tuto aktivitu vždy rádi vítají. Dobrovolníci se ale také mohou účastnit výtvarné dílny, kde s klienty aktivně tráví svůj čas při tvorbě výrobků. Dobrovolníci mohou působit také jako doprovod při aktivitě pořádané mimo OŠD Praha 3. V současné době se nám velmi osvědčil kontakt s dobrovolníky formou dopisů, anebo formou telefonických rozhovorů přes skype. I v této nelehké době vytváříme příležitosti a hledáme možnosti, jak zprostředkovat kontakt mezi dobrovolníky a našimi klienty.

Co se stane, když se rozhodnete být dobrovolníkem v naší organizaci?

Pokud uvažujete o dobrovolnictví právě u nás, tak nejsnazší cesta k nám vede přes tento kontaktní formulář (https://www.adra.cz/dobrovolnictvi/pro-zajemce). Zde vyplníte všechny potřebné údaje a do textu zprávy uvedete svůj záměr být dobrovolníkem v OŠD Praha 3. Jakmile to bude možné, bude Vás kontaktovat paní Ing. Barbora Bezděkovská, koordinátorka Dobrovolnického centra v Praze (ADRA, o. p. s.). Po úvodním školení, kde se dozvíte benefity a úskalí dobrovolnictví, bude domluveno setkání se sociální pracovnicí Evou Malou, DiS., která se Vás při prvním vstupu do OŠD Praha 3 ujme. Během prvního setkání pokládá otázky, na jejichž základě je jasné, se kterým klientem si budete více rozumět. Během tohoto rozhovoru Vás provede po organizaci, ukáže Vám místa, kde se klienti setkávají a dozvíte se informace o historii organizace. Zpravidla ještě ten den se setkáte se seniorem, za kterým budete docházet. Může se stát, že klient si své přání mít Vás za dobrovolníka rozmyslí. V takovém případě se vynasnažíme zprostředkovat setkání s jiným klientem. Posledním krokem je vzájemná dohoda, při které se slovně potvrdí rozsah hodin, které zde chcete trávit, a alespoň orientačně náplň společně stráveného času. Od tohoto okamžiku jste oficiálně naším dobrovolníkem.

Skupinové dobrovolnictví

V rámci dobrovolnictví se na nás mohou obracet také organizace, anebo volnočasové skupiny, které nám chtějí pomoci například s úpravou okolní zahrady. Tato aktivita se nám v minulosti osvědčila. Díky projektu Plníme přání seniorům vznikla přátelství, kdy se senior setkal se svým dárcem i během roku a absolvoval s ním nejeden výlet. Opakovaně se nám osvědčila spolupráce s projektem „Stáří s aktivní tváří“, jehož zakladatelka Mgr. Barbora Hornychová opakovaně zprostředkovala výlety lodí pro naše seniory.

Dobrovolnictví má mnoho krásných podob a my se vždy těšíme na každé setkání s Vámi.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:

Eva Malá, DiS, sociální pracovnice a koordinátorka dobrovolníků ADRA, o. p. s., kontakt: 770 171 538, mala@domovpraha3.cz

Mgr. Lenka Dlouhá, vedoucí úseku sociální práce, kontakt: 604 820 048, dlouha@domovpraha3.cz


Adra Česká republika

ADRA ČESKÁ REPUBLIKA

Markova 600/6
158 00 Praha 5
www.adra.cz
Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Řád Maltézských rytířů
České velkopřevorství

Farní charita Praha 3

Farní charita Praha 3
Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.