Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace

Dokumenty pro žadatele

V případě, že budete chtít podat žádost na službu domov pro seniory, žadáme Vás o dodání těchto dokumentů:

  • Žádost o poskytnutí sociální služby – domov pro seniory
  • Dodatek k žádosti
  • Vyjádření praktického lékaře

Vyplněné dokumenty doneste nejlépe osobě na adresu Habrová 2654/2 (nejlépe po telefonické domluvě, tel.: 284 829 871), nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Mgr. Lenka Dlouhá.

V případě, že se jedná o žádost na odlehčovací službu, dodejte tyto dokumenty:

  • Žádost o poskytnutí sociální služby – odlehčovací služba
  • Dodatek k žádosti
  • Vyjádření praktického lékaře
  • Ceník služeb Ošetřovatelského domova Praha 3 – odlehčovací služby

Vyplněné dokumenty doneste nejlépe osobě na adresu Pod Lipami 2570/44 (vždy ale po telefonické domluvě, mobil.: 770171538) nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Eva Malá, DiS.

Ošetřovatelský domov Praha 3 p.o.

Pod Lipami 2570/44
130 00 Praha 3, Žižkov
IČ: 65990641
Tel.: +420 284 823 822
ID datové schránky: 345dwkj

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.