Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Dokumenty pro žadatele

V případě, že budete chtít podat žádost na službu domov pro seniory, žadáme Vás o dodání těchto dokumentů:

  • Žádost o poskytnutí sociální služby – domov pro seniory
  • Dodatek k žádosti
  • Vyjádření praktického lékaře

Vyplněné dokumenty doneste nejlépe osobě na adresu Habrová 2654/2 (nejlépe po telefonické domluvě, tel.: 284 829 871), nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Mgr. Lenka Dlouhá.

V případě, že se jedná o žádost na odlehčovací službu, dodejte tyto dokumenty:

  • Žádost o poskytnutí sociální služby – odlehčovací služba
  • Dodatek k žádosti
  • Vyjádření praktického lékaře
  • Ceník služeb Ošetřovatelského domova Praha 3 – odlehčovací služby

Vyplněné dokumenty doneste nejlépe osobě na adresu Pod Lipami 2570/44 (vždy ale po telefonické domluvě, mobil.: 770171538) nebo je pošlete poštou na stejnou adresu a uveďte na obálce jméno Eva Malá, DiS.

Ošetřovatelský domov Praha 3

Ošetřovatelský domov Praha 3


Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.