Ošetřovatelský domov Praha 3, příspěvková organizace
Domů
Aktuality
Dokumenty pro žadatele
Kontakty

Obědy pro seniory

Seniorům z okolí Habrové umožňujeme v našem stravovacím zařízení zakoupit oběd. A to na celý týden. Cena za oběd je 105 Kč. (Jídelní lístky)

Obědy jsou vydávány denně od 11.30 do 12.00 hod. (včetně víkendů). V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte paní Andreu Slipčenkovou.

Odhlášení obědů lze telefonicky nebo SMS od pondělí do pátku v době 8:00-9:00 tři dny dopředu.

tel.: 776 868 584
slipcenkova@domovpraha3.cz


Provozní doba pokladny

Pondělí 09:00-11:00 13:00-15:00
Úterý 09:00-11:00 13:00-15:00
Středa Zavřeno
Čtvrtek 09:00-11:00
Pátek 09:00-11:00

MIMO PROVOZNÍ DOBU POKLADNY POUŽIJTE TELEFONNÍ KONTAKT
MICHAELA LEMBERKOVÁ
TEL: 773 786 341

Ošetřovatelský domov Praha 3,
příspěvková organizace

Poslání organizace

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní“ Platón

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, a kteří nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.

OŠD Praha 3 usiluje o vytvoření důstojného prostředí s důrazem na individuální potřeby jednotlivých klientů při zachování jejich původního životního stylu, s cílem udržet kvalitu života a zároveň podpořit stávající soběstačnost.

Vizí Ošetřovatelského domova je vytvářet svým klientům důstojné a zároveň klidné místo pro život, poskytovat službu, která se plně přizpůsobí klientovi, jeho přáním, protože hodnotou každého domova je kvalita života v něm.

Jsme domov, kde se všichni vzájemně podporují a respektují. Být součástí komunity, někam patřit a neztratit smysl života je pro starého člověka nesmírně důležité. Neustále se proto snažíme zajistit adekvátní péči a nacházet způsoby, jak péči ještě více zkvalitnit. Na sklonku života a ve chvíli umírání, pak prostřednictví paliativního přístupu a péče o klienty pečovat v co největším jejich zájmu a zajistit podporu i rodině a nejbližším v době zármutku.

Považujeme za velice důležité, aby se klientům dostalo komplexní, ale hlavně srdečné a láskyplné péče.

OŠD Praha 3 poskytuje sociální služby Domov pro seniory a Odlehčovací službu

Služba Domov pro seniory je poskytována na adrese OŠD Praha 3: Habrová 2654/2, Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o dlouhodobou pobytovou službu.

Odlehčovací služba je poskytována na adrese OŠD Praha 3: Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 a jedná se o krátkodobou pobytovou službu (max. 3 měsíce).

Cílová skupina pro službu domov pro seniory jsou:

 • mladší senioři od 65 let věku do 80 let věku
 • starší senioři nad 80 let

Cílová skupina pro službu odlehčovací služba jsou:

 • senioři a osoby se zdravotním postižením starší 50 let

Sociální službu nemůžeme poskytnout žadateli pokud:

 • zájemce nepatří do cílové skupiny sociální služby, nebo není volná kapacita v zařízení;
 • osobám, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence ve stádiu vyžadujícím stálý dohled druhé osoby;
 • zdravotní stav osoby vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení;
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití;
 • osobám závislým na alkoholu či jiných návykových látkách;
 • zdravotní stav vyžadující zvláštní odbornou péči;
 • osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči.

Zásady služby:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP KE KLIENTOVI – RESPEKT – KVALITA – PROFESIONALITA - EMPATIE - OPRAVDOVÉ NASLOUCHÁNÍ - LIDSKOST A VSTŘÍCNOST - SPOLUPRÁCE A TÝMOVOST

Cíle služby:

 • Profesionálním a lidským přístupem zamezit dopadu nepříznivé sociální situace na naše klienty.
 • Rodinu a blízké klienta vnímat jako partnera a podněcovat je ke spolupráci a k účasti na vytváření kvalitního a plnohodnotného života jejich nejbližších.
 • Poskytovat kvalitní sociální a zdravotní péči. V oblasti podpory využít přístup všech specializovaných a odborných pracovníků k docílení a zachování soběstačnosti klienta při běžných denních úkonech.
 • Odlehčení rodinným příslušníkům klientů v každodenní péči o klienta.
 • Umožnit klientům dožít v Domově a dopřát všem klientům, kteří si tak přejí, kvalitní paliativní péči, která vychází z úcty k člověku, jako k jedinečné neopakovatelné lidské bytosti.

Základní principy Ošetřovatelského domova Praha 3

1. Ochrana práv – respektujeme práva klienta

 • Ochrana práv klienta je zajišťována zejména v souladu s Listinou základních práv a svobod.
 • Klienti mají možnost kdykoli opustit budovu a rozhodovat o svém volném čase.
 • Nově příchozí klienti si mohou do Domova přinést svoje oblíbené předměty, dále si mohou po projednání se sociální pracovnicí a ergoterapeutkou, a také pokud to prostorové podmínky dovolují, vlastní televizor, rádio, ledničku. Návštěvy nejsou omezovány časem, ale musí být dodržována intimita klientů při úkonech osobní hygieny.
 • Zajišťujeme ochranu osobních údajů. 

2. Důstojnost

 • Chováme se ke klientům s respektem a úctou k jeho osobnosti za každé situace.
 • Ctíme individualitu osobnosti a individuální potřeby klientů.
 • Respektujeme společné potřeby klientů. 

3. Diskrétnost

 • Diskrétnost je důležitým prvkem při jednání a zacházení s našimi klienty. Zachováním informací poskytnutých našimi klienty získáváme jejich důvěru.

4. Odbornost a týmová práce

 • Personál se neustále vzdělává v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
 • Spolupracujeme v týmech, komunikujeme v rámci multidisciplinárního týmu.


Zřizovatel

Městská část Praha 3
Městská část Praha 3
www.praha3.cz

Další důležité kontakty


Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních věcí
Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2
telefon: +420 221 922 248

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz

OŠD Praha 3

Posláním OŠD Praha 3 je prostřednictvím pobytové služby poskytovat odbornou pomoc, podporu a péči lidem nad 50 let se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nejsou schopni žít bez pravidelné pomoci doma.